Sunday Appointment

 

Timings: 8:30 AM to 1.00 PM

Departments

 
 

For Appointments, Please contact Appointment Help Desk

(Tel No: 0484 285 2100, 0484 400 2100).

Cardiology

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. K U NATARAJAN
07/01/18
Dr. HISHAM AHAMED
14/01/18
Dr. SARITHA SEKHAR
21/01/18
Dr. NAVEEN MATHEW
28/01/18

Dermatology

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. ANKITHA
07/01/18
Dr. SIDHARTH
14/01/18
Dr. SARANYA
21/01/18
Dr. VAISHNAVI
28/01/18

Endocrinology and Podiatry

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. PRAVEEN
07/01/18
Dr. HARISH KUMAR / Dr. USHA MENON
14/01/18
Dr. ASWIN
21/01/18
Dr. NISHA BHAVANI
28/01/18

ENT

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. ARYA
07/01/18
Dr. BHAVYA
14/01/18
Dr. CHITHRA
21/01/18
Dr. BHAVYA
28/01/18

General Medicine

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. JANAK
07/01/18
Dr. ARUN SREEKUMAR
14/01/18
Dr. SMITHA
21/01/18
Dr. DIPU T S
28/01/18

General Paediatrics

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. SHALINI
07/01/18
Dr. REKHA
14/01/18
Dr. AKASH
21/01/18
Dr. SRUTHY
28/01/18

General Surgery

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. HARISHANTH
07/01/18
Dr. AKASH RAJEEV
14/01/18
Dr. PRAVEEN KRISHNA
21/01/18
Dr. KARTHI ARE
28/01/18

Gynaecology

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. RAJASREE
07/01/18
Dr. SARANYA
14/01/18
Dr. VINITHA
21/01/18
Dr. CINI
28/01/18

Nephrology

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. RONY
07/01/18
NO OPD
14/01/18
Dr. AZEEM
21/01/18
Dr. HARISH
28/01/18

Neurology

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. SUDHEERAN
07/01/18
Dr. VIVEK(STROKE OPD)
14/01/18
Dr. SIBY GOPINATH
21/01/18
Dr. ARUN GRACE
28/01/18

Ophthalmology

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. MANCY
07/01/18
Dr. AKANKSHA
14/01/18
Dr. AKANKSHA
21/01/18
Dr. SREEDHANYA
28/01/18

Orthopaedics

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. JAI THILAK
07/01/18
Dr. JAI KRISHNAN
14/01/18
Dr. DHRUVAN
21/01/18
Dr. THADI MOHAN
28/01/18

Paediatric Cardiology

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. SHINE KUMAR
07/01/18
Dr. KRISHNA KUMAR
14/01/18
Dr. MAHESH
21/01/18
Dr. MAHESH
28/01/18

Plastic Surgery

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. JIMMY MATHEW
07/01/18
Dr. SUNDEEP VIJAYARAGHAVAN
14/01/18
Dr. MOHIT SHARMA
21/01/18
Dr. KISHORE
28/01/18

Pulmonary Medicine

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. PREETHY
07/01/18
Dr. MANJU
14/01/18
Dr. VISHNU
21/01/18
Dr. RESHMI
28/01/18

Urology

Doctors

Jan 2018 - Dates

Dr. KANNAN R NAIR
07/01/18
NO OPD
14/01/18
Dr. ROHAN RAJENDRAN
21/01/18
Dr. SWATHY
28/01/18